Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Op deze pagina informeren wij u over ons milieu-eiland.

Op dit moment staan de volgende zaken in het afvaldepot van de haven opgesteld:

 

afvalhoek

1. Een “oliebol” t.b.v. afgewerkte olie
2. Een KCA-container Voor alles uit onderstaande lijst behalve olie en accu's
3. Een ondergrondse container voor papierafval
4. Een ondergrondse container voor restafval
5. Een glasbak
6. Een Accubak Hierin kunt u uw oude accu's kwijt. Denkt u eraan het deksel te sluiten?


Wat is klein chemisch afval (KCA)?
Producten die u thuis of bij het onderhoud van uw schip gebruikt en die gevaarlijk zijn voor het milieu. Tenminste als u ze gewoon weggooit. Dat wordt het 'klein chemisch afval' (KCA) genoemd. Vanwege de schadelijke stoffen mag het niet bij het gewone afval. En ook niet door gootsteen, wasbak of toilet gespoeld of overboord gezet. Het moet gescheiden worden ingezameld.

Hoe weet ik dat het om KCA gaat? De producten op de inzamellijst hadden tot 9 januari 2007 het KCA-logo op de verpakking.

Inzamellijst KCA Hieronder is de KCA-inzamellijst afgedrukt zoals deze sinds 1 januari 2001 landelijk geldt. Deze lijst en meer informatie over klein chemisch afval is beschikbaar in uw gemeentehuis bij bureau Voorlichting.

Huishoudelijk * Batterijen * Spaarlampen/energiezuinige lampen * TL-buizen * Vloeibare gootsteenontstopper * Lampenolie * Petroleum * Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje * Medicijnen * Kwikthermometers * Injectienaalden

Doe-het-zelf * Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen * Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine * Kwikschakelaars (zoals "niet digitale" verwarmingsthermostaten)

Hobby * Fotofixeer * Foto-ontwikkelaar * Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur * Zoutzuur

Vervoer * Accu's (LET OP: hiervoor staat een aparte inzamelbak !) * Motorolie, afgewerkte olie en remolie (LET OP: hiervoor staat een aparte inzamelbak !) * Oliefilters (LET OP: hiervoor staat een aparte inzamelbak !)

KCA-depot Jachthaven Zwaansmeerpolder Als service voor de gebruikers bestaat er op het terrein van de jachthaven al enkele jaren een KCA-depot waar afvalstoffen kunnen worden verzameld die vrijkomen bij het gebruikelijke scheepsonderhoud. Inmiddels is de grote witte container vervangen door een kleiner exemplaar.

In deze container bevinden zich een 2-tal oliedrums. Op elk van de drums staat vermeld wat u hier in kwijt kunt. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om overige afvalstoffen bij het KCA-depot van uw gemeente in te leveren. Dit scheelt ons, en uiteindelijk ook u, in de kosten van de afvalverwerking.

Milieuvriendelijk en toch KCA? Enkele producten op deze KCA-inzamellijst staan bekend als 'milieuvriendelijk'. Zo dragen oplaadbare batterijen en verf op waterbasis weliswaar bij aan een beter milieu, maar ze bevatten beide wél zware metalen. Dus: denkt u eraan bij het wegdoen van deze artikelen deze in het KCA-depot te brengen.

Ook KCA wordt hergebruikt Gescheiden inzameling maakt hergebruik van klein chemisch afval mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor metaal uit batterijen en accu's (voor o.a. dakgoten, staaldraad en spijkers) en ook olie wordt weer als brandstof benut. Levert u uw niet meer gebruikte accu’s bij ons in, wij krijgen er geld voor!

De inhoud telt, niet de verpakking Bij de in de lijst genoemde artikelen gaat het om de inhoud en niet om de verpakking. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of terpentine of lege spuitbussen hoeft u dus niet apart te houden. Kwasten met uitgeharde verf kunnen ook zo bij het restafval.

Spoel de fles of het verfblik niet om. Het kleine beetje wat nog is achtergebleven kan geen kwaad tijdens de afvalverwijdering. Gebruik flessen en blikken tot ze leeg zijn.

Zomerseizoen: Tijdens het seizoen kunt u de inhoud van uw vuilwatertank kwijt bij de vuilwater pompinstallatie. De vuilwaterpompinstallatie staat naast de kraanbaan.

Als u een chemisch toilet aan boord heeft kunt u dit legen bij de stortplaats aan de westgevel van de nieuwe loods of bij de stortplaats op de camping.

Oliehoudende vloeistoffen en faecalien dienen onafhankelijk van elkaar worden afgepompt.

Winterseizoen: Wij wijzen u op het volgende:

1. Onderhoud aan uw schip mag u alleen uitvoeren als u de bodem vooraf afdekt met folie zodat geen bodemverontreiniging kan ontstaan. Aan het eind van iedere werkdag verzamelt u de vrijgekomen verfresten en deponeert deze in het KCA-depot. 2. Schuren is alleen toegestaan met een schuurmachine met stofafzuiging (aansluiten op een stofzuiger kan een oplossing zijn). 3. In de loodsen maar ook buiten waar schepen worden onderhouden is het verboden om te roken en om open vuur te hebben. Ook lassen en slijpen is niet toegestaan.

Zo nodig wordt u door uw buurman, de havenmeester of iemand van het havenbestuur gewezen op de regels. Bedenk dan dat deze regels er niet voor niets zijn. Ze zijn opgenomen in het havenreglement en zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen.

Volg uw gezond verstand. Denk om uw eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Houd uw hobby leuk!

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .