Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient uw schriftelijke opzegging vóór 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie. U ontvangt van de ledenadministratie een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Controleer dit en herhaal desnoods uw opzegging. Gedeeltelijke restituties van de contributie worden niet verleend.

Voor aanmelding voor het lidmaatschap kunt u uw gegevens zelf invullen op een computer op het havenkantoor. Ook kunt u daar een aanvraag huurovereenkomst invullen als u een ligplaats in onze haven wil.

Wilt u een adreswijziging doorgeven of een beëindiging van het lidmaatschap melden, dan kan dit schriftelijk aan: J. Pein, Watermanstraat 21, 1973 XX IJmuiden.

Contributies

Alleen wanneer de penningmeester uw contributie vóór 1 februari heeft ontvangen, heeft u recht op de korting van € 25,-. Na deze datum bent u de hier onder genoemde contributie geheel verschuldigd.

Soorten lidmaatschap

Code

Contributie in €

Bij betaling voor 1 februari in €

Gewoon lid

10

85,00

60,00

Inwonend gezinslid

15

35,00

17,50

Jeugdlid

20

42,50

17,50

Donateurs (minimum bijdrage)

90

25,00

 

 

Te veel betaalde contributie wordt beschouwd als een donatie aan de vereniging en in dank aanvaard. Alleen degenen die er om vragen, kunnen te veel betaalde contributie terug ontvangen.
Nieuwe leden betalen bij aanmelding tot 1 juli €105,- Vanaf 1 juli €75,- Vanaf 1 oktober €50,-

Het entreegeld voor nieuwe leden

Het entreegeld om lid te worden van de vereniging bedraagt per gezin éénmalig € 45,00. Het entreegeld is eenmalig bij onondebroken lidmaatschap. Jeugdleden worden vrijgesteld van betaling entreegeld.

Degenen, die na opzegging van het lidmaatschap aansluitend als donateur zijn gebleven betalen geen entreegeld wanneer ze weer lid willen worden. Dit geldt ook voor personen , die twee jaar of langer donateur zijn.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .