Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Behalve jeugdzeillessen hebben we natuurlijk ook onze reguliere woensdagavond- en zondagmiddag zeilwedstrijden. Het gaat hier om 18 woensdagavond wedstrijden en 10 zondagmiddag wedstrijden. Helaas kunnen voor dit seizoen niet beschikken over een vaste startboot en doen we een dringend beroep op ALLE leden om zich voor één avond of middag aan te melden als startboot. Met ruim 650 leden moet het toch lukken om 28 wedstrijden te helpen starten.

En misschien vindt u het zo leuk, dat u volgend jaar mee wilt doen. Overigens een startschip mag natuurlijk ook een motorboot of sloep zijn.

Voor meer informatie: Iris van Veen

 

Woensdagavondwedstrijden.    Start 19:15 uur

10 – 17 – 24 – 31 mei                                    

 7 – 14 – 21 – 28 juni 

 5 – 12 – 19 – 26 juli  

 2 – 9 – 16 – 23 – 30 augustus

 6 – september

Totaal 18 wedstrijdavonden                      

Zondagwedstrijden.       Start 13:00 uur

W1           7 mei                  

W2         14 mei

W3           4 juni

W4         24 juni                                  Midzomernacht op zaterdagavond

W5         9 juli

W6         23 juli

W7         13 augustus

W8         27 augustus

W9         3 september

W10       24 september                    Snertrace

W inhaal    30 juli

W inhaal    20 augustus

Totaal 10 wedstrijden

Afgelopen zaterdag 14 mei was het eindelijk weer zover. De officiële opening van het vaarseizoen 2022.

opening2022

Op YouTube vindt u een mooie film over deze dag. U vindt de film hier.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient uw schriftelijke opzegging vóór 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie. U ontvangt van de ledenadministratie een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Controleer dit en herhaal desnoods uw opzegging. Gedeeltelijke restituties van de contributie worden niet verleend.

Voor aanmelding voor het lidmaatschap kunt u uw gegevens zelf invullen op een computer op het havenkantoor. Ook kunt u daar een aanvraag huurovereenkomst invullen als u een ligplaats in onze haven wil.

Wilt u een adreswijziging doorgeven of een beëindiging van het lidmaatschap melden, dan kan dit schriftelijk aan: J. Pein, Watermanstraat 21, 1973 XX IJmuiden.

Contributies

Alleen wanneer de penningmeester uw contributie vóór 1 februari heeft ontvangen, heeft u recht op de korting van € 25,-. Na deze datum bent u de hier onder genoemde contributie geheel verschuldigd.

Soorten lidmaatschap

Code

Contributie in €

Bij betaling voor 1 februari in €

Gewoon lid

10

85,00

60,00

Inwonend gezinslid

15

35,00

17,50

Jeugdlid

20

42,50

17,50

Donateurs (minimum bijdrage)

90

25,00

 

 

Te veel betaalde contributie wordt beschouwd als een donatie aan de vereniging en in dank aanvaard. Alleen degenen die er om vragen, kunnen te veel betaalde contributie terug ontvangen.
Nieuwe leden betalen bij aanmelding tot 1 juli €105,- Vanaf 1 juli €75,- Vanaf 1 oktober €50,-

Het entreegeld voor nieuwe leden

Het entreegeld om lid te worden van de vereniging bedraagt per gezin éénmalig € 45,00. Het entreegeld is eenmalig bij onondebroken lidmaatschap. Jeugdleden worden vrijgesteld van betaling entreegeld.

Degenen, die na opzegging van het lidmaatschap aansluitend als donateur zijn gebleven betalen geen entreegeld wanneer ze weer lid willen worden. Dit geldt ook voor personen , die twee jaar of langer donateur zijn.

We hebben een tweetal interessante links gevonden die we graag met u willen delen:

 

Heeft u ook nog een interessante link hebben voor uw mede watersporters? Stuur hem naar ons op zodat wij deze kunnen delen.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .