Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Aantal personen aan boord
Van belang is of de boot voor sportbeoefening wordt gebruikt of niet. In het eerste geval gelden de regels voor sport (tot 20 april twee personen per boot en daarna vier personen, exclusief één instructeur). De beperking qua aantal personen aan boord geldt niet voor jongeren tot 17 jaar. Voor jong volwassenen (16 tot 27 jaar) geldt dat zij vanuit de sportvereniging (met uitsluitend teams vanuit de eigen vereniging) aan wedstrijden mogen deelnemen. Voor oudere personen is dat niet toegestaan. 

Indien er geen sprake is van sportbeoefening, dan dient er gekeken worden of de boot mogelijkheden heeft voor ‘logies’ of niet. Is het eerste het geval, dan is art. 6.12 van de Tijdelijke regeling van toepassing en mogen er maximaal vier personen aan boord zijn (of het aantal mensen dat op één adres woont).

Heeft de boot geen slaapplaatsen (bijvoorbeeld een open sloep), dan geldt de maximale groepsgrootte voor buiten. Dat is twee personen (of het aantal mensen dat op één adres woont).

LEES VERDER

Regels avondklok en gebruik boot 

Het gaat hier om verblijf in de openbare ruimte. Dit kan een jachthaven zijn, een vrije aanlegplaats bij een eiland of een ankerplaats ergens op een plas. Indien men in de openbare ruimte is met een ‘binnen’ waarin kan worden verbleven (een boot met een kajuit met slaapplaatsen), dan mag dat ook na 22.00 uur. Met andere woorden: men mag overnachten, maar kan dan niet van boord (tenzij voor toiletbezoek). Op de boot (buiten) aan dek zitten mag wel. Gaan varen met de boot mag niet.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient uw schriftelijke opzegging vóór 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie. U ontvangt van de ledenadministratie een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Controleer dit en herhaal desnoods uw opzegging. Gedeeltelijke restituties van de contributie worden niet verleend.

Voor aanmelding voor het lidmaatschap kunt u uw gegevens zelf invullen op een computer op het havenkantoor. Ook kunt u daar een aanvraag huurovereenkomst invullen als u een ligplaats in onze haven wil.

Wilt u een adreswijziging doorgeven of een beëindiging van het lidmaatschap melden, dan kan dit schriftelijk aan: J. Pein, Watermanstraat 21, 1973 XX IJmuiden.

Contributies

Alleen wanneer de penningmeester uw contributie vóór 1 februari heeft ontvangen, heeft u recht op de korting van € 25,-. Na deze datum bent u de hier onder genoemde contributie geheel verschuldigd.

Soorten lidmaatschap

Code

Contributie in €

Bij betaling voor 1 februari in €

Gewoon lid

10

85,00

60,00

Inwonend gezinslid

15

35,00

17,50

Jeugdlid

20

42,50

17,50

Donateurs (minimum bijdrage)

90

25,00

 

 

Te veel betaalde contributie wordt beschouwd als een donatie aan de vereniging en in dank aanvaard. Alleen degenen die er om vragen, kunnen te veel betaalde contributie terug ontvangen.
Nieuwe leden betalen bij aanmelding tot 1 juli €105,- Vanaf 1 juli €75,- Vanaf 1 oktober €50,-

Het entreegeld voor nieuwe leden

Het entreegeld om lid te worden van de vereniging bedraagt per gezin éénmalig € 45,00. Het entreegeld is eenmalig bij onondebroken lidmaatschap. Jeugdleden worden vrijgesteld van betaling entreegeld.

Degenen, die na opzegging van het lidmaatschap aansluitend als donateur zijn gebleven betalen geen entreegeld wanneer ze weer lid willen worden. Dit geldt ook voor personen , die twee jaar of langer donateur zijn.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .