Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Aantal personen aan boord
Van belang is of de boot voor sportbeoefening wordt gebruikt of niet. In het eerste geval gelden de regels voor sport (tot 20 april twee personen per boot en daarna vier personen, exclusief één instructeur). De beperking qua aantal personen aan boord geldt niet voor jongeren tot 17 jaar. Voor jong volwassenen (16 tot 27 jaar) geldt dat zij vanuit de sportvereniging (met uitsluitend teams vanuit de eigen vereniging) aan wedstrijden mogen deelnemen. Voor oudere personen is dat niet toegestaan. 

Indien er geen sprake is van sportbeoefening, dan dient er gekeken worden of de boot mogelijkheden heeft voor ‘logies’ of niet. Is het eerste het geval, dan is art. 6.12 van de Tijdelijke regeling van toepassing en mogen er maximaal vier personen aan boord zijn (of het aantal mensen dat op één adres woont).

Heeft de boot geen slaapplaatsen (bijvoorbeeld een open sloep), dan geldt de maximale groepsgrootte voor buiten. Dat is twee personen (of het aantal mensen dat op één adres woont).

LEES VERDER

Regels avondklok en gebruik boot 

Het gaat hier om verblijf in de openbare ruimte. Dit kan een jachthaven zijn, een vrije aanlegplaats bij een eiland of een ankerplaats ergens op een plas. Indien men in de openbare ruimte is met een ‘binnen’ waarin kan worden verbleven (een boot met een kajuit met slaapplaatsen), dan mag dat ook na 22.00 uur. Met andere woorden: men mag overnachten, maar kan dan niet van boord (tenzij voor toiletbezoek). Op de boot (buiten) aan dek zitten mag wel. Gaan varen met de boot mag niet.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .