Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Een ligplaats aanvragen en lid worden van de ZWVU?


Voor het aanvragen van het lidmaatschap van de ZWVU en/of een ligplaats verzoeken wij u een bezoek te brengen aan het havenkantoor.

 havenindeling

 

Op een speciaal daarvoor aanwezige computer kunt u alle gegevens zelf invoeren. Mocht u daar moeite mee hebben, dan zullen onze medewerkers u daarmee graag helpen.

Wij kunnen in onze haven schepen onderbrengen met een maximum lengte van 12 mtr. 

Voor het betalen van het inschrijfgeld verzoeken wij u op het havenkantoor te betalen middels pinnen. Om administratieve redenen is contant betalen van dit inschrijfgeld niet mogelijk

WACHTLIJSTREGELING

Wij prijzen ons gelukkig dat wij tot nu toe nog elk jaar watersporters in mogen schrijven die geïnteresseerd zijn in een ligplaats in onze haven. Omdat onze haven vol ligt hanteren we een wachtlijst. Afhankelijk van de boxmaat geldt een wachttijd. Overegt u met het havenkantoor.
Het is, hoe jammer ook, onmogelijk om te zeggen hoe lang het duurt voordat we u een box aan kunnen bieden.
Dat komt onder andere omdat:
- onbekend is, of en hoeveel ligplaatshouders hun ligplaats opzeggen;
- de wachtlijst voor kleinere boten veel groter is dan de wachtlijst voor grotere boten;
- onbekend is of ligplaatshouders intern van ligplaats willen veranderen, deze ligplaatshouders hebben voorrang hebben bij het verkrijgen van een ligplaats op ingeschrevenen op de wachtlijst.

Tot eind 2014 was het zo dat belangstellenden voor een ligplaats bij inschrijving ook tegelijkertijd lid moesten worden van de ZWVU. Met ingang van 1 januari 2015 werd die regel aangepast.
De regeling is nu als volgt:
- Nieuw geïnteresseerden voor een ligplaats betalen een éénmalig inschrijfgeld van 75 euro. Deze 75 euro komt geheel ten goede aan de ZWVU.
- Nieuw geïnteresseerden zal dan tevens de keus worden geboden, om al dan niet lid te worden van de ZWVU. Dat lidmaatschap kost 75 euro per jaar (bij betaling voor 1 februari 50 euro/jaar). Hierbij geldt dan een inschrijfgeld van 20 Euro, ook dit bedrag komt geheel ten goede aan de ZWVU. 
- Alle geinteresseerden zullen gestimuleerd worden om, ook tijdens het wachten op een ligplaats, lid te worden en te zijn van de ZWVU.
- Het moge duidelijk zijn, dat bij het toewijzen en het aanvaarden van een ligplaats, het lidmaatschap van de ZWVU verplicht wordt. Met alle voordelen van dien.

Bovenstaande procedure zal in 2016 door de besturen van de haven en de vereniging worden geëvalueerd.
Overigens staat het buiten kijf: dat lidmaatschap kent vele voordelen en is zeer de moeite waard! Het bestuur van de ZWVU heeft al die voordelen helder verwoord op een flyer, die op de balie van het havenkantoor ligt maar die u ook hier kunt downloaden.

NB!. Momenteel is er een wachtlijst voor ligplaatsen in onze haven. Het aanvragen van een huurovereenkomst voor een ligplaats betekent niet automatisch dat u een ligplaats krijgt. Zonder lidmaatschap van de ZWVU is het uitgesloten dat u een ligplaats krijgt.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder . xswebdesign.com