Haven t.h.v. restaurant Restaurant Havenrijk Havenmond Gezellige drukte!

Beste ZWVU’ers,
 
Dhr. Frans Schachtschabel is in het voorjaar aftredend als bestuurslid van onze vereniging en niet herkiesbaar.
Bestuur van de vereniging gaat daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid vrl./mnl. die de motorbootzaken wil gaan behartigen.
Denkt U “Dat zou wel iets voor mij kunnen zijn ?” en wilt u samen met de andere bestuurders onze vereniging verder helpen kunt u mailen of schrijven naar.
Onze secretaris J. de Haan – adres en mailgegevens staan op blz. 1 van de Prikkels.
 
Bestuur Z.W.V.U.

Copyright 2013 ZWVU en Jachthaven Zwaansmeerpolder .